Etiket arşivi: Sql Query

mysql_unbuffered_query

mysql_unbuffered_query — Sonuç kümesi tamponlanmayan ve alınmayan bir SQL sorgusu gönderir

resource mysql_unbuffered_query ( string $sorgu [, resource $bağlantı_belirteci ] )

SELECT, SHOW, DESCRIBE ve EXPLAIN deyimleri için mysql_unbuffered_query() başarı durumunda bir özkaynak aksi takdirde FALSE döndürür.

UPDATE, DELETE, DROP gibi diğer SQL deyimi türlerinde, mysql_unbuffered_query() başarı durumunda TRUE aksi takdirde FALSE döndürür.

Mysql Sütun İsimlerini Çekmek PHP-MYSQL

mysql ile

SELECT `COLUMN_NAME` /*  * Koyarsak Diğer Bilgileride Görüsünüz  */

FROM `information_schema`.`COLUMNS`
WHERE TABLE_SCHEMA='database_adi' AND
 TABLE_NAME='tablo_adi' ORDER BY `ORDINAL_POSITION`

php ile

<?php

$sql =  mysql_query("SELECT * FROM `tablo` ORDER BY `id` LIMIT 50;");
	$field_names = array();
	while ($field = mysql_fetch_field($sql)){
		$field_names[] = $field;
	}

print_r($field_names);

?>

Projenize göre istediğinizi kullanmak sizin elinizde önerim php olanıdır