Etiket arşivi: row

Mysql Sütun İsimlerini Çekmek PHP-MYSQL

mysql ile

SELECT `COLUMN_NAME` /*  * Koyarsak Diğer Bilgileride Görüsünüz  */

FROM `information_schema`.`COLUMNS`
WHERE TABLE_SCHEMA='database_adi' AND
 TABLE_NAME='tablo_adi' ORDER BY `ORDINAL_POSITION`

php ile

<?php

$sql =  mysql_query("SELECT * FROM `tablo` ORDER BY `id` LIMIT 50;");
	$field_names = array();
	while ($field = mysql_fetch_field($sql)){
		$field_names[] = $field;
	}

print_r($field_names);

?>

Projenize göre istediğinizi kullanmak sizin elinizde önerim php olanıdır