Etiket arşivi: Echo

PHP ve SOAP ile TC Kimlik Numarası Doğrulama

<?php
header('Content-type: text/html; charset=utf-8');
$client = new SoapClient("https://tckimlik.nvi.gov.tr/Service/KPSPublic.asmx?WSDL");
try{
  $result = $client->TCKimlikNoDogrula(array( 'TCKimlikNo' => '11111111111','Ad' => 'MEHMET','Soyad' => 'MUTLU','DogumYili' => '1989'));
  if($result->TCKimlikNoDogrulaResult){
    echo 'TC Kimlik Numarası Geçerli';
  }else{
    echo 'TC Kimlik Numarası Hatalı';
  }
}catch (Exception $ex){
  echo $ex->faultstring;
}
?>

http_build_query

<?php
$data = array('foo', 'bar', 'baz', 'boom',
       'cow' => 'milk',
       'php' =>'hypertext processor');

echo http_build_query($data) . "\n";
echo http_build_query($data, 'myvar_');
?>
<?php
$data = array('foo'=>'bar',
       'baz'=>'boom',
       'cow'=>'milk',
       'php'=>'hypertext processor');

echo http_build_query($data);
  // foo=bar&baz=boom&cow=milk&php=hypertext+processor
echo http_build_query($data, '', '&amp;');
  // foo=bar&amp;baz=boom&amp;cow=milk&amp;php=hypertext+processor

?>
0=foo&1=bar&2=baz&3=boom&cow=milk&php=hypertext+processor
myvar_0=foo&myvar_1=bar&myvar_2=baz&myvar_3=boom&cow=milk&php=hypertext+processor

eval() php kod yorumlayıcı

phpde hepimizin bildiği gibi değişkenler $ karekteri ile başlar, örnek

$aaa = ‘ahmet';
$bbb = ‘ali';

Bunu phpye yorumlattırmamız için echo  $aaa veya $bbb

ancak php değişken isimlerinide phpyin oluşturabileceğini düşünmüşmüydünüz. Bunu düşünürken bize yardımcı fonksiyon php içerisinde gelen eval() fonksiyonudur.

örnek:

$b = 'Diğer değişkenden gelen';
eval("\$ahmet = \"$b\";");
echo $ahmet;

başka bir örnek düşünmek gerekirse:

$array = array("mutfak"=>12, "banyo"=>25);

foreach($array as $key=>$value){
	eval("\$".$key." = \"$value\";");
}

echo $mutfak;
echo $banyo;

PHP VERSİYON KONTROL FONKSİYONU

<?php

function is_php($version = '5.3.0'){
	static $_is_php;
	$version = (string)$version;
	if(!isset($_is_php[$version])){
		$_is_php[$version] = (version_compare(PHP_VERSION, $version) < 0) ? false : true;
	}
	return $_is_php[$version];
}

if(is_php){
	echo 'Php 5.3.0 veya daha üst sürümü kullanıyorsunuz.';
}else{
	echo 'Hata: Lütfen Php 5.3.0 yada daha üst sürümünü yükleyiniz';
}

?>