Etiket arşivi: stored procedure

ÖRNEK MYSQL PROCEDURE

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `YeniProsedur`(`Param` int(11))
BEGIN

DECLARE v1 INT DEFAULT 5;

DECLARE Rand_IL int(10);
DECLARE Rand_ILCE int(10);
DECLARE RandDateStart int(10);
DECLARE RandDateEnd int(10);
DECLARE RasTarih datetime;
DECLARE RasSayi int(10);

WHILE v1 > 0 DO

SET Rand_IL = (select id from iller order by rand() limit 1);
SET Rand_ILCE = (select id from ilceler where sehirid=Rand_IL order by rand() limit 1);

SET RandDateStart = UNIX_TIMESTAMP('2010-01-01');
SET RandDateEnd   = UNIX_TIMESTAMP('2010-09-01');

SET RasTarih = (SELECT FROM_UNIXTIME(RAND() * (RandDateEnd - RandDateStart) + RandDateStart));

SET RasSayi = rand()*(999999-10)+10;

/*INSERT INTO ##RasSayi##RasTarih##Rand_IL##Rand_ILCE##;*/

SET v1 = v1 - 1;
END WHILE;
END;

/*5 adet rasgale veri atıyor dbye,*/

MYSQL STORED PROCEDURE DEĞİŞKEN ÖRNEĞİM

DECLARE Rand_IL int(10); /*değişken veri açılıyor*/
DECLARE Rand_ILCE int(10);/*değişken veri açılıyor*/

SET Rand_IL = (select id from iller order by rand() limit 1); /*Değişken tanımlanıyor*/
SET Rand_ILCE = (select id from ilceler where sehirid=Rand_IL order by rand() limit 1);/*Değişken tanımlanıyor*/

select Rand_IL,Rand_ILCE;/*select ile örnek veri çıkartılıyor*/

yukarıda görülen örnek rasgale il ve o ile ait ilçe idsi şeçmemize yardımcı oluyor