Etiket arşivi: declare

MYSQL STORED PROCEDURE DEĞİŞKEN ÖRNEĞİM

DECLARE Rand_IL int(10); /*değişken veri açılıyor*/
DECLARE Rand_ILCE int(10);/*değişken veri açılıyor*/

SET Rand_IL = (select id from iller order by rand() limit 1); /*Değişken tanımlanıyor*/
SET Rand_ILCE = (select id from ilceler where sehirid=Rand_IL order by rand() limit 1);/*Değişken tanımlanıyor*/

select Rand_IL,Rand_ILCE;/*select ile örnek veri çıkartılıyor*/

yukarıda görülen örnek rasgale il ve o ile ait ilçe idsi şeçmemize yardımcı oluyor