Php Gd Create Thumbnail (crop)

<?php
  function createThumbnail($fileSrc,$thumbDest,$thumb_width,$thumb_height){
    $ext=strtolower(substr($fileSrc,strrpos($fileSrc,".")));
    if($ext==".png"){
      @$base_img = ImageCreateFromPNG($fileSrc);
    }else if(($ext==".jpeg") || ($ext == ".jpg")){
      @$base_img = ImageCreateFromJPEG($fileSrc);
    }else if(($ext == ".gif")){
      @$base_img = imagecreatefromgif($fileSrc);
    }
    if(!$base_img) return false;

    $img_width = imagesx($base_img);
    $img_height = imagesy($base_img);

    if($thumb_width <= $thumb_height){
      $size_percent = intval($thumb_height / ($img_height / 100));
      $new_width = intval($size_percent * ($img_width/100));
      $new_height = $thumb_height;
      $difference_width = intval(($new_width - $thumb_width)/2);
      $difference_height = 0;
    }else{
      $size_percent = intval($thumb_width / ($img_width / 100));
      $new_height = intval($size_percent * ($img_height/100));
      $new_width = $thumb_width;
      $difference_width = 0;
      $difference_height = intval(($new_height - $thumb_height)/2);
    }
    $thumb_img = ImageCreateTrueColor($new_width, $new_height);
    ImageCopyResampled($thumb_img,$base_img,0,0,0,0,$new_width,$new_height,$img_width,$img_height);

    $thumb_images = ImageCreateTrueColor($thumb_width, $thumb_height);
    ImageCopyMerge($thumb_images,$thumb_img,0,0,$difference_width,$difference_height,$thumb_width,$thumb_height,100);

    if($ext == ".png"){
      ImagePNG($thumb_images, $thumbDest);
    }else if(($ext == ".jpeg") || ($ext == ".jpg")){
      ImageJPEG($thumb_images, $thumbDest,82);
    }else if($ext == ".gif"){
      ImageGIF($thumb_images, $thumbDest);
    }

    @ImageDestroy($base_img);
    @ImageDestroy($thumb_images);
    @ImageDestroy($thumb_img);

    return true;
  }
?>

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>