Etiket arşivi: tablo birleştirme

MySql ile birden fazla tablolar ile çalışmak

kisiler(id(int),adı(char50),meslegi(int))

meslekler(id,adı(char50))

adında 2 adet tablomuz olsun

örnek 1.

select * from kisiler,meslekler where kisiler.meslegi = meslekler.id

dersek mysql bize

kisiler.id | kisiler.adı | kisiler.meslegi | meslekler.id | meslekler.adı

adında sadece “kisiler.meslegi = meslekler.id”  eşleşen verileri listemiş olacak

ancak bize sadece

kisi id , kisi adı ve mesleği gerekiyorsa ise

select kisiler.id,kisiler.adı,meslekler.adı  from kisiler,meslekler where kisiler.meslegi = meslekler.id

komutunu uyğulayıp mysql veri çıktısını select * değilde manual kısıtlamış oluyoruz böylece gereksiz veriden kurtulup performansın artmasına katkıda bulunuyoruz.