Etiket arşivi: satır sayısı

mysql_affected_rows

int mysql_affected_rows ([ resource $bağlantı_belirteci ] )

bağlantı_belirteci ile ilişkili son INSERT, UPDATE, REPLACE veya DELETE sorgusundan etkilenen satır sayısını döndürür.

Son sorgunun başarılı olması durumunda etkilenen satırların sayısını döndürür; başarısız olması durumunda -1 döndürür.

Eğer son sorgu, WHERE şartı içermeyen bir DELETE sorgusuysa, tablodaki bütün kayıtlar silinmiş demektir, ancak bu işlev MySQL’in 4.1.2’den önceki sürümlerinde 0 döndürür.

UPDATE’i kullanırken, MySQL yeni değerleri eski değerleri ile aynı olan sütunları düzeltmez. Bu da mysql_affected_rows()’un muhtemelen uyan tüm satırların değil, sadece sorgu sonucu gerçekten düzeltilen satırların sayısını döndürmesine neden olur.

REPLACE ifadesi aynı birincil anahtara sahip olan kayıtları siler, daha sonra yeni kaydı girer. Bu işlev silinen kayıtların sayısı artı girilen kayıtların sayısını döndürür.

<?php
$link = mysql_connect('localhost', 'mysql_user', 'mysql_password');
if (!$link) {
    die('Bağlanamadı: ' . mysql_error());
}
mysql_select_db('mydb');

/* bu silinen kayıtların gerçek sayısını döndürmeli */
mysql_query('DELETE FROM mytable WHERE id < 10');
printf("Silinen kayıtlar: %d\n", mysql_affected_rows());

/* WHERE şartıyla asla true olmaz, 0 döndürmeli */
mysql_query('DELETE FROM mytable WHERE 0');
printf("Silinen kayıtlar: %d\n", mysql_affected_rows());
?>
Silinen kayıtlar: 10
Silinen kayıtlar: 0
<?php
$link = mysql_connect('localhost', 'mysql_user', 'mysql_password');
if (!$link) {
    die('Bağlanamadı: ' . mysql_error());
}
mysql_select_db('mydb');

/* Kayıtları güncelle */
mysql_query("UPDATE mytable SET used=1 WHERE id < 10");
printf ("Güncellenen kayıtlar: %d\n", mysql_affected_rows());
mysql_query("COMMIT");
?>
Güncellenen kayıtlar: 10