Etiket arşivi: instr

MySQL de sütun içerisindeki JSON Array verisi içerisinde arama yapmak?

<?php
$name = 7; /*aranacak array verisinin değerleri*/
$uzunluk = strlen($name)+4;/*$name değişkeninin satır uzunluğu ve aranacak kelime olan “$name”:” şeklindeki satırın toplam uzunluğu, $name değişkenini atarsak “”:” kalıyor bununda toplam uzunluğu 4′ tür*/
$sql = ‘SELECT * FROM ‘tablo’ WHERE SUBSTRING(‘sutunadi’, INSTR(‘sutunadi’, ‘”$name”:”‘)+$uzunluk, (LOCATE(‘”‘, ‘sutunadi’, INSTR(‘sutunadi’, ‘”$name”:”‘)+$uzunluk)-(
INSTR(‘sutunadi’, ‘”$name”:”‘)+$uzunluk)))<=10000000‘;
/* böylece ‘tablo’ içerisinde ‘sutunadi’ sütununda “$name”:”*” * yerine olan kısmın 10000000 den küçük olduğu veriler listelencektir. */
?>