Etiket arşivi: iç içe

Mysql İç İçe Select

Bazen bir sorgunun içinde başka bir sorgu yer alabilir, bu gibi durumlarda iç içe select yapısını kullanabiliriz.
Örnek olarak;

Kitap durum tablomuz olsun ve dışarıdaki kitaplarımız bulmak isteyelim. Dışarıdaki kitapların numaralarını ödünç tablosundan çekecek bir sorgu yazalım.

SELECT kitapno From odunc WHERE geldimi=0;

Bunu , kitaplar tablosundan karşılık gelen kitap numaralarını çekecek şekilde IN() komutu ile kullanalım.

SELECT * FROM kitap WHERE kitapno IN(SELECT kitapno FROM odunc WHERE geldimi='0');