Etiket arşivi: php image upload

Php Upload Class

%100 tüm testlerimi yapmadım ama bayram tatilinde boş durmayıp upload fonksiyon kütüphanemi bitireyim dedim,

Kullanım Örneği;

<?php

include('upload.class.php');

$a = new upload;

/*Zorunlu değil boş bırakırsak root dizine atar*/
$a->directory = 'D:\wamp\www'.DIRECTORY_SEPARATOR;

/*Girmek zorunlu değil girmek gerede 250K,2M,1G vb, parametreler ile girilmelidir*/
$a->allowed_size = '2G';

/*Girmek zorunlu değil Dosya uzantısı kontrolü yapar girmek gerekirse array('uzantı') şeklinde */
$a->allowed_ext = array('jpg','gif','png');

/*Girmek zorunlu değil Dosya uzantısına aldırmaksınızın eğer resimli işlemler yapıyor isek resim oldugunu belirmekte fayda var*/
$a->check_image_type = true;

/*Girmek zorunlu değil Dosyaya yeni ad vermek iser isek not uzantıyı yazmıor sadece adı değiştiriyor*/
$a->file_rename = uniqid();

/*girmek zorunlu hangi file formdan geldiğini belirmemiz gerekiyor. multi upload fonksiyonunu kapattım*/
$file = $a->save('ahmet');

/*hata çıktıları*/
if($file){
	print_r($file);
}else{
	print_r($a->error);
}

?>

upload.class.php

<?php
	/*
		@author mehmetmutlu.com.tr
		@16 Kasım 2010, Salı
	*/

class upload{
	public $directory = NULL;
	public $allowed_size = NULL;
	public $allowed_ext = NULL;
	public $check_image_type = false;
	public $file_rename = NULL;
	public $error = NULL;
	public $renadme = NULL;

	public function save($file=NULL){
		if(!$this->check_directory()){
			die('Upload dizini yok yada yazma izini geçersiz.');
		}
		if($file==NULL){
			die('class save(\'\') file değeri geçersiz');
		}else{
			if($_FILES[$file]['error']==0 && $_FILES[$file]['size']!=0){
				if(!$this->check_allowed_ext($_FILES[$file])){
					$this->error[] = array(1,'Geçersiz dosya uzantısı.');
				}elseif(!$this->check_allowed_size($_FILES[$file])){
					$this->error[] = array(2,'Upload limit aşımı. Maksimum upload boyutu '.$this->allowed_size);
				}elseif(!$this->check_image($_FILES[$file])){
					$this->error[] = array(3,'Geçersiz resim dosyası');
				}else{
					if(move_uploaded_file($_FILES[$file]['tmp_name'], $this->directory . $this->path($_FILES[$file]))){
						return array('file'=>$this->path($_FILES[$file]),'ext'=>pathinfo(basename($_FILES[$file]['name']),PATHINFO_EXTENSION),'size'=>$_FILES[$file]['size']);
					}else{
						$this->error[] = array(0,'Upload sırasında hata oluştu');
						return false;
					}
				}
			}else{
				$this->error[] = array(0,'Upload sırasında hata oluştu');
				return false;
			}
		}
	}

	private function path($file){
		if($this->file_rename==NULL){
			return basename($file['name']);
		}else{
			return $this->file_rename.'.'.pathinfo(basename($file['name']),PATHINFO_EXTENSION);
		}
	}

  private function check_directory(){
		if(is_dir(realpath($this->directory)) || is_writable(realpath($this->directory))){
      return true;
    }
		return false;
  }

  private function check_allowed_size($file){
		if($this->allowed_size!=NULL){
			if(!preg_match('#[0-9]++[GMKB]#',$this->allowed_size)){
				return false;
			}
			switch(substr($this->allowed_size,-1)){
				case 'G': $size = intval($this->allowed_size) * pow(1024,3); break;
				case 'M': $size = intval($this->allowed_size) * pow(1024,2); break;
				case 'K': $size = intval($this->allowed_size) * pow(1024,1); break;
				default : $size = intval($this->allowed_size);        break;
			}
			return ($file['size'] <= $size);
		}else{
			return true;
		}
  }

  private function check_allowed_ext($file){
		if($this->allowed_ext!=NULL){
			if (in_array(pathinfo($file['name'],PATHINFO_EXTENSION),$this->allowed_ext)){
				return true;
			}else{
				return false;
			}
		}else{
			return true;
		}
  }

	private function check_image($file){
		if($this->check_image_type==false){
			return true;
		}else{
			if(!getimagesize($file['tmp_name'])) {
				return false;
			}else{
				return true;
			}
		}
	}

}

?>

not: class içerisinde bazı fonsiyonları Yusuf Koç‘un upload classın dan alıntı yapılmıştır…